تقدیر از جناب آقای رضوانی و جناب آقای سلیمی

 

تقدیر از جناب آقای رضوانی به عنوان سرپرست و جناب آقای سلیمی به عنوان مربی تیم شهید میرکمالی به مناسب کسب مقام بهترین سرپرست و مربی تیم در اولین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای اصناف